Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie

|Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie

Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie

W większości przypadków rozwodzących się małżeństw, zajmowali oni wspólnie jeden dom lub mieszkanie. Najczęściej jedno z małżonków przed rozwodem opuszcza wspólny dom.

Zdarzają się sytuacje, że małżonkowie muszą dalej mieszkać pod tym samym adresem.

Nie stanowi to problemu, jeżeli rozwodnicy potrafią żyć zgodnie pod jednym dachem. Sytuacja taka należy jednak do wyjątkowych.

Orzekanie o wspólnym mieszkaniu jest jednym z elementów wyroku rozwodowego.

Zgodnie z art. 58 § 2 k.r.i o.:

”Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.(…)”

Podział mieszkania w wyroku rozwodowym

Dokonany przez sąd sposób korzystania z mieszkania ma charakter jedynie faktyczny. Nie powoduje uzyskania przez małżonków prawa do określonej części mieszkania.  Sąd wyznacza każdemu z małżonków jego nowy obszar życiowy.

Sąd rozwodowy nie będzie ustalał korzystania ze wspólnego mieszkania jeżeli strony nie będą tego chciały. Wtedy zamieści w wyroku punkt: „Nie orzeka o sposobie korzystania z mieszkania”.

Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli jeden z małżonków swoim zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Drugi małżonek może żądać jego eksmisji już w wyroku rozwodowym. Nie trzeba zatem zakładać kolejnej sądowej sprawy o eksmisję. Problem nakazania małżonkowi opuszczenia domu można rozwiązać podczas sprawy o rozwód.

Podział majątku w procesie rozwodowym

W procesie rozwodowym można dokonać podziału majątku wspólnego, w którego skład wchodzi mieszkanie. Żądania małżonków muszą być w tej materii zgodne. Sąd rozwodowy orzeka o podziale majątku tylko wtedy, kiedy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu. W praktyce za zwłokę sąd może uznać podanie przez małżonków odmiennej wartości mieszkania. Spór co do wartości nieruchomości oznacza konieczność opinii biegłego, co naturalnie powoduje przedłużenie procesu.

Aby zatem podzielić majątek w trakcie procesu o rozwód, dobrze jest skonsultować tą sprawę z adwokatem. Razem ustalimy najlepsze w konkretnej sytuacji rozwiązanie.

2022-08-01T06:28:15+01:00 26 lutego 2020|