Czym różni się mediacja od sprawy w sądzie

|Czym różni się mediacja od sprawy w sądzie

Czym różni się mediacja od sprawy w sądzie

  1. W sądzie wszystko jest jawne i protokołowane

W mediacji obowiązuje zasada poufności. Jakiekolwiek słowa, które padną podczas mediacji nie mogą być użyte przez drugą stronę w sądzie. Nie możecie też powołać mediatora na świadka tego, że ktoś coś powiedział/obiecał/wykrzyczał.

  1. W sądzie jesteście bo musicie tam coś załatwić, usankcjonować.

Mediacja jest dobrowolna.  Przystępujecie do niej z nieprzymuszonej woli i w każdej chwili możecie z niej zrezygnować.

  1. Mediator jest bezstronny wobec Was i neutralny w stosunku do Waszego konfliktu. Nie osądza i nie wydaje wyroków. Podsuwa rozwiązania, pomaga w formułowaniu propozycji ugodowych.
  2. W mediacji sami kształtujecie Wasze prawa
  3. Co się może wydarzyć podczas mediacji?

Możecie osiągnąć porozumienie i spisać ugodę.

Przy niektórych sprawach sąd zatwierdzi ugodę bez przeprowadzania rozprawy.

Przy sprawach o rozwód, ugoda zawarta w trakcie procesu nie zwolni Was ze składania zeznań. sąd orzekający rozwód musi przeprowadzić dowód z zeznań stron. Zeznania te jednak będą trwały krótko i mogą się sprowadzić do potwierdzenia tego co postanowiliście na mediacji.

Kiedy sąd nie zatwierdzi ugody i co jeszcze wtedy będzie trzeba zrobić?

Jeżeli nie osiągnięcie porozumienia, z mediacji zostanie spisany protokół z informacją, że byliście i nie doszło do ugody.

2023-03-28T18:27:29+01:00 27 marca 2023|