Sprawy o alimenty

|Sprawy o alimenty
Sprawy o alimenty 2022-09-09T11:41:27+01:00

Rozstanie faktyczne rodziców powoduje potrzebę ustalenia kwestii utrzymywania wspólnych dzieci. Dobrze, jeżeli rodzice potrafią wypracować zgodne stanowisko, co do sposobu alimentowania dzieci. W praktyce jednak często dochodzi na tym polu do nieporozumień i alimenty muszą zostać sądownie uregulowane.

Mogą one być ustalone w ramach wytoczonej sprawy o rozwód lub separację lub też być głównym przedmiotem postępowania sądowego.

Wysokość żądanych alimentów jest wypadkową potrzeb dzieci, jak też możliwości zarobkowych obowiązanego do alimentacji (z reguły ojca dzieci). Obie te kwestie należy udowodnić w sądzie.

W trakcie procesu lub już w pozwie można złożyć wniosek o zabezpieczeniu kontaktów czy alimentów. Sąd zabezpieczy Wasze prawa, zanim proces się zakończy.

alimenty prawnik warszawa obniżenie podwyższenie zniesienie

Podczas pierwszego spotkania przedstawię, w jaki sposób obliczyć możliwą do uzyskania stałą kwotę alimentów. Wskażę, jakie koszty należy wziąć pod uwagę i jakie załączyć dokumenty do pozwu, aby zabezpieczyć potrzeby materialne Waszych dzieci na kolejne lata.

Ustaloną sądownie wysokość alimentów można zmniejszyć.

Podstawą takiego powództwa jest zmiana sytuacji od czasu wcześniejszego orzekania o alimentach. Zmianą tą będzie np. zmniejszenie możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji wskutek pogorszenia warunków pracy lub zdrowia. Uzasadnieniem zmniejszenia alimentów będzie też zmiana sytuacji u dziecka, tzn. rozpoczęcie nauki w bezpłatnej  placówce zamiast w prywatnej, przy młodszych dzieciach – publiczne przedszkole zamiast dotychczasowej opiekunki.

Sprawa o obniżenie alimentów wymaga dobrego przygotowania dowodowego i należycie uzasadnionego stanowiska.

Pomogę Ci podjąć decyzję, jaki moment życiowy będzie najlepszy do wytoczenia powództwa o obniżenie alimentów, przeprowadzę Cię przez postępowanie w sądzie.

Warto rozsądnie podjąć decyzję o terminie i zasadności wnoszenia sprawy do sądu, gdyż osoba żądająca obniżenia alimentów ponosi opłaty sądowe.

Jeżeli wzrosły potrzeby osoby uprawnionej do alimentów, ustaloną w wyroku lub ugodzie kwotę można podwyższyć zakładając sprawę o podwyższenie alimentów.

Do pozwu należy załączyć dokumenty, na podstawie których sąd oceni, czy sytuacja zmieniła się na tyle, by przyznać wyższe alimenty.

Udział prawnika znacznie ułatwi procedurę gromadzenia dowodów i uzasadniania wyższych żądań alimentacyjnych, które pozostaną niezmienione przez kolejne lata.

W polskim systemie prawnym alimenty nie wygasają z upływem czasu mierzonego wiekiem dziecka czy też zakończeniem przez niego nauki. Dziecko, które chce uczyć się dalej po ukończeniu jednego kierunku studiów, ma prawo do alimentów, jeśli chce uczyć się dalej i zamiar ten jest usprawiedliwiony.

Zgodnie z art. 133 §3 kodeksu rodzinnego „Rodzice mogą uchylić się od alimentów względem pełnoletnich dzieci, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań by samodzielnie się utrzymać”

 Aby obowiązek alimentacyjny wygasł – należy uzyskać wyrok stwierdzający uchylenie alimentów z określoną datą.

Doradzę Ci kiedy i w jaki sposób wystąpić z żądaniem zniesienia alimentów do sądu by wygrać taką sprawę.

Kontakt

ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31
02-054 Warszawa

porady prawne online

Zostaw swój numer telefonu - oddzwonię.