Kontakty z dziećmi

|Kontakty z dziećmi
Kontakty z dziećmi 2023-05-04T14:57:18+01:00

Wskutek rozstania rodziców małoletnich dzieci, pojawia się zagadnienie opieki nad nimi. Musicie nadać nowe ramy czasowe, jakie każdy z Was będzie spędzał z dziećmi.

Najlepsze dla dobra dzieci jest to, byście zgodnie dzielili się opieką. W przypadku konfliktu między Wami – kontakty z dziećmi ustali sąd

W takiej sytuacji jest możliwość sądowego ograniczenia drugiemu z rodziców władzy rodzicielskiej do podejmowania ściśle określonych decyzji dotyczących dziecka

kontakty z dzieckiem w czasie pandemii

Miejsce pobytu dziecka i opieka naprzemienna

W wyroku rozwodowym lub w sprawie o kontakty, sąd ustala miejsce pobytu dzieci u jednego z Was. W praktyce wskazuje ono adres korespondencyjny dzieci. Jest on ważny np. przy rejonizacji szkoły czy obowiązkowych szczepieniach. Za miejscem pobytu idą też alimentyW Polsce sądy najczęściej ustalają adres matki jako miejsce pobytu dzieci. Z tego powodu ojcowie obawiają się, że nie będą widywali swoich pociech.

Nie musi tak być.

Po pierwsze: rodzice mają prawo do równych kontaktów z dziećmi, tak więc w dużej mierze od Twojej determinacji zależy, ile dni w roku spędzisz z dziećmi.

Po drugie: miejsce pobytu u drugiego rodzica może też oznaczać dla Ciebie sprawowanie opieki naprzemiennej.

W końcu: kontakty mogą być zmienione.

 

Adwokat do prowadzenia sprawy o kontakty

Skorzystaj z pomocy adwokata gdy zależy Ci na częstych kontaktach z dziećmi. Przedstawię Ci, jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę ustalając kontakty i przygotuję Cię do złożenia zeznań.

Usługa reprezentacji w sądzie obejmuje: sporządzenie wniosku lub odpowiedzi na wniosek, konsultacje przed i w trakcie postępowania sądowego. Dodatkowo zajmę się wszystkimi pismami procesowymi, a także pomogę zabezpieczyć Twoje roszczenia na czas trwania sprawy.

Mediacja w sprawie o kontakty

Kontakty z dziećmi to często kilkanaście lat współpracy miedzy Wami.

Przy pomocy mediatora możesz wypracować najlepsze dla siebie rozwiązania. Przede wszystkim możesz uregulować kontakty w sposób, który oboje będziecie gotowi przestrzegać.

Z pewnością jeszcze bardziej istotne jest to, że w mediacji o kontaktach decydujecie samodzielnie. W związku z tym możecie uwzględnić np. niestandardowy rozkład pracy jednego z Was.

Warto mieć na uwadze, że sądowe ustalenie kontaktów jest związane z niezadowoleniem kogoś z Was. Nieakceptowalny wyrok rodzi z pewnością kolejne konflikty.

Zmiana kontaktów

Możesz zmodyfikować ustalone kontakty, gdy zmieni się stan faktyczny. W sądzie wszystko musisz udowodnić. Jeśli wykażesz zmianę sytuacji od ostatniego wyroku, sąd uwzględni Twój wniosek. Taką zmianą może być np. Twoja przeprowadzka, podobnie jak indywidualna potrzeba dziecka.

Ważne, że sąd może znieść obostrzenia w postaci np. spotkań dziecka z rodzicem w obecności drugiego.

Pamiętaj, że kontakty nie są ustalane raz na zawsze.

Przyjmuje się, że raz na 3 lata zachodzi potrzeba ich nowej regulacji. Sąd ocenia każdą sprawę uwzględniając, że dziecko dojrzewa. Podobnie badana jest Wasza sytuacja osobista lub mieszkaniowa.

Zapraszam na spotkanie, na którym doradzę, czy w danym momencie są szanse na zmianę kontaktów. Wskażę możliwy dla Ciebie zakres tej zmiany. Oprócz tego – przygotuję Cię do rozprawy.

 

Kontakt

ul. Anny Radziwiłł 5/5
02-661 Warszawa