Ograniczenie władzy rodzicielskiej

|Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Ograniczenie władzy rodzicielskiej 2023-05-04T14:56:36+01:00

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy mają obowiązek współdziałać w zakresie opieki nad dziećmi. Czasem zdarza się, że rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej lub przeciwnie – nie interesuje się dzieckiem.

W takiej sytuacji jest możliwość sądowego ograniczenia drugiemu z rodziców władzy rodzicielskiej do podejmowania ściśle określonych decyzji dotyczących dziecka

ograniczenie pozbawienie władzy rodzicielskiej prawnik warszawa

Za pośrednictwem sądu można pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej. Wniosek ten musi mieć podstawy, takie jak np.: długotrwała emigracja, ciężka choroba, w tym psychiczna, osadzenie w zakładzie karnym, uzależnienie od alkoholu czy narkotyków.

Adwokat do spraw rodzinnych oceni, czy są podstawy do wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej i w jakim zakresie. 

Sposób sprawowania władzy rodzicielskiej może być uregulowany w drodze porozumienia zawartego przed mediatorem. Możecie wtedy każdą sprawę związaną z dzieckiem ustalić w sposób jaki Wam odpowiada. Najważniejsze, że ugoda spisana przez mediatora, zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku.  Zapraszam na mediację.

Zapraszam na spotkanie. Doradzę Ci również, co zrobić w sytuacji, gdy drugi rodzic odmawia zgody na podjęcie ważnej decyzji dotyczącej dziecka.

Kontakt

ul. Wita Stwosza 50a/5
02-661 Warszawa