Podział majątku dokonywany jest przez sąd rejonowy właściwy dla położenia wspólnej nieruchomości.  Postępowanie sądowe o podział majątku możesz założyć dopiero wtedy, gdy nie ma już między Wami wspólności majątkowej.  

Wspólność majątkowa zostaje zniesiona:

  • Przed notariuszem, ale na to wymagana jest zgoda obojga małżonków
  • Wskutek rozwodu lub separacji
  • Przez sądowe ustanowienie rozdzielności

Prowadzenie sprawy o podział majątku

podział majątku rozdzielność majątkowa prawnik warszawa
Usługa obejmuje: sporządzenie wniosku lub odpowiedzi na wniosek, konsultacje przed i w trakcie postępowania sądowego. Dodatkowo zajmę się wszystkimi pismami procesowymi, a także pomogę zabezpieczyć Twoje roszczenia na czas trwania sprawy. Jako adwokat do spraw o podział majątku w Warszawie pójdę z Tobą do sądu, przygotuję Cię do każdej rozprawy.

Jak długo trwa sprawa o podział majątku

Czas trwania postępowania działowego zależy od tego, czy sporne będzie: co wchodzi w skład majątku, jaka jest wartość poszczególnych składników majątkowych, ustalenie sposobu, w jaki zostanie on podzielony.

W sądzie wszystko musisz udowodnić. Oprócz przesłuchania świadków, koniecznym dowodem mogą być opinie nawet kilku biegłych.

Z tego powodu sprawy o podział majątku w Warszawie mogą trwać nawet kilka lat. Twoja sprawa przebiegnie szybko jeśli będziecie chcieli zgodnie go podzielić.

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata od podziału majątku, skontaktuj się ze mną pod numerem: 602 153 469.

podział majątku rozdzielność majątkowa prawnik warszawa

Pomoc adwokata w sprawie o podział majątku

Reprezentacja przez adwokata w sprawie o podział majątku jest bardzo ważna min. dlatego, że sytuacja procesowa często się zmienia. Najczęściej w takim postępowaniu trzeba ustalić, co zrobić z nieruchomością obciążoną kredytem. Skoro przedmiotem postępowania są pieniądze, na które pracowaliście wiele lat, warto zawalczyć o ich sprawiedliwy podział.

Rozwód i podział majątku

Możliwe jest przeprowadzenie podziału majątku dorobkowego już podczas sprawy o rozwód. Sąd zrobi to jednak tylko wtedy, jeżeli nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu. Oznacza to, że musicie być zgodni co do wartości składników majątku i sposobu jego podziału.

Jeżeli chcecie uregulować podział majątku w drodze ugody, jako adwokat/mediator zapraszam na mediację.

Mediacja w sprawie o podział majątku

Uczestnicząc w mediacji możecie w wygodny dla siebie sposób porozumieć się co do sposobu rozliczenia z byłym małżonkiem.

Posiadane przeze mnie doświadczenie procesowe adwokata i mediatora gwarantuje skuteczność zawartej ugody i poprawność pod względem prawnym.

Najważniejsze, że ugoda spisana przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku.

Najbardziej godne uwagi jest to, że ugodę w sprawie o podział majątku możecie osiągnąć kilka lat szybciej niż wybierając drogę sądową.

Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej

Sąd Rejonowy może w odrębnym procesie ustanowić rozdzielność majątkową nawet jeśli sprawa rozwodowa jest w toku. Doradzam to rozwiązanie, gdy brak jest widoków na szybkie zakończenie sprawy o rozwód. Tak samo w sytuacji, gdy zależy Ci na szybkim zniesieniu wspólności i nie możesz załatwić tego przed notariuszem. Powierzając mi sprawę o podział majątku możesz liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie.

Kontakt

ul. Anny Radziwiłł 5/5
02-661 Warszawa