Rozdzielność majątkowa przed wyrokiem rozwodowym

|Rozdzielność majątkowa przed wyrokiem rozwodowym

Rozdzielność majątkowa przed wyrokiem rozwodowym

Sprawa o rozwód zdaje się nie mieć końca, a nadal wszystko co zarabiasz jest wspólne

Czy można z tego jakoś wybrnąć?

Wytoczona sprawa o rozwód nie oznacza, że od teraz sam/a na siebie zarabiasz. Nadal wszystko co nabywasz wchodzi do majątku wspólnego.

Wyrok rozwodowy musi być prawomocny czyli zakończony przed sądem drugiej instancji, by zniesiona została wspólność ustawowa. Od tego dnia dopiero Twoje zarobki są tylko dla Ciebie.

Aby wcześniej uwolnić się finansowo od przyszłego-byłego małżonka możecie razem pójść do notariusza i podpisać akt znoszący wspólność.

Notariusz będzie wiedział jak to sformalizować.

Jeśli w tym miejscu od razu wiecie, że nic z tego nie będzie, można skorzystać z rozwiązania ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd.

Sprawa o rozwód może dalej toczyć się w swoim tempie i w tym czasie do sądu rejonowego właściwego wg miejsca położenia majątku zakładamy sprawę o ustanowienie rozdzielności.

W uzasadnieniu takiego pozwu należy wskazać „ważne powody” przez które wspólność ma być zniesiona. Trzeba wskazać fakty na podstawie których sąd uzna, że nie jesteście w stanie dalej wspólnie zarządzać swoim majątkiem.

Sprawa o rozwód, która aktualnie się toczy będzie wzmacniającym argumentem.

Warto też wiedzieć, że w sądowej sprawie o ustanowienie rozdzielności można żądać ustalenia jej z datą wsteczną (poprzedzającą pozew).

 

2022-11-18T19:52:47+01:00 18 listopada 2022|