Nie wszystkie spory muszą być rozwiązywane przez sąd. Jeżeli istnieje szansa na ustalenie spraw polubownie – mediacja jest do tego najlepszą drogą.

KIEDY MOŻEMY SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI?

Nie musicie czekać na skierowanie do mediacji przez sąd. Do mediatora możecie udać się przed założeniem sprawy sądowej. W niektórych sytuacjach można w ten sposób nawet ominąć drogę procesu. W obecności bezstronnego mediatora sami możecie ukształtować swoje prawa i obowiązki. W niektórych sprawach po zawarciu ugody rola sądu sprowadza się  tylko do jej zatwierdzenia.

 

ugoda sądowa i pozasądowa


CO MOŻEMY ZAŁATWIĆ DROGĄ MEDIACJI?

Mediacja w sprawach rodzinnych może dotyczyć ustalenia warunków rozwodu, a w końcu podziału majątku wspólnego. Jest znakomitym środkiem do uregulowania opieki nad dziećmi. Podobnie jest z ustaleniem kontaktów i alimentów.

W mediacji może uczestniczyć adwokat do spraw rozwodowych jako Wasz pełnomocnik. 

Przede wszystkim mediacja jest znakomitym rozwiązaniem dla byłych partnerów. Gdy nie mieliście ślubu, nie potrzebujecie rozwodu do usankcjonowania rozstania. Musicie uregulować sprawy związane z dziećmi takie jak kontakty z obojgiem rodziców i środki utrzymania.

Najważniejsze, że w drodze mediacji można wypracować schemat kontaktów z dziećmi na miarę potrzeb i możliwości stron. Możecie ustalić taki podział czasu, który uwzględnia nietypowy rozkład pracy czy odległe miejsce zamieszkani

Najbardziej godne uwagi zalety mediacji w porównaniu do postępowania sądowego to:

  • Szybkość postępowania - podczas kilku godzin można załatwić sprawy, które w sądach często trwają wiele lat
  • Znacznie niższe koszty
  • Łatwość w stosowaniu opracowanych przez siebie warunków porozumienia, co ma szczególne znaczenie jeżeli dotyczy ono wspólnych dzieci w kontekście przyszłej długoletniej opieki nad nimi

Kontakt

+48 602 153 469
ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31
02-054 Warszawa