Windykacja

||Windykacja
Windykacja 2022-07-12T05:25:39+01:00

Oferta skutecznych działań windykacyjnych skierowana jest do podmiotów posiadających należności z umów oraz do przedsiębiorców, którzy mają wierzytelności z faktur.

Na czym polega skuteczna windykacja?

Po pierwsze na: Skierowaniu wezwania do zapłaty Po drugie: uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku przeciwko dłużnikowi Po trzecie: wyegzekwowaniu Twoich pieniędzy Wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty jest szansą na odzyskanie pieniędzy. Na tym etapie  prowadzę sprawę możliwie delikatnie, ale też stanowczo. Staram się tak działać, by Klient odzyskał pieniądze jedocześnie nie tracąc kontrahenta – dłużnika.

Do jakiego sądu wnoszone są sprawy?

Jeżeli stan faktyczny nie jest bardzo skomplikowany i są podstawy do wydania nakazu zapłaty, pozwy są wnoszone do e-sądu. Analogicznie – przy bardziej skomplikowanych okolicznościach, wymagających przeprowadzenia materiału dowodowego, sprawy są kierowane do sądów powszechnych.

Co się dzieje po wydaniu nakazu zapłaty w e-sądzie?

Nakaz wraz z pozwem jest doręczany dłużnikowi, który od daty jego otrzymania ma 2 tygodnie, by wnieść sprzeciw. Jeśli sprzeciw nie zostanie złożony, sprawa uprawomocni się i można będzie ją skierować do komornika. Jeśli zaś dłużnik wniesie sprzeciw w terminie, postępowanie przed e-sądem ulega umorzeniu. Od tej chwili są trzy miesiące, by wnieść ją ponownie do sądu powszechnego bez ryzyka przedawnienia.

Co jeśli e-sąd nie wyda nakazu zapłaty?

Gdy sąd stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, sporządza odpowiednie postanowienie i umarza sprawę. Wtedy też są trzy miesiące, by wnieść ją ponownie do sądu powszechnego bez ryzyka przedawnienia. Jakie zalety ma postępowanie przed e-sądem versus w sądzie powszechnym. Pozew w e-sądzie ma niską opłatę sądową. jedynie 1,25% wartości przedmiotu sprawy. Cechuje się też tym, że trwa krócej. W sądzie powszechnym opłata wynosi 5%, wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie pisemnej.

Co jeśli komornik nie wyegzekwuje pieniędzy?

Działania kancelarii nie kończą się na złożeniu wniosku egzekucyjnego. Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi komornikami i na bieżąco kontroluje te czynności.

Czy jest możliwe polubowne załatwienie sprawy?

Zawsze, na każdym etapie. Jeśli dłużnik wskutek wezwania do zapłaty lub w toku sprawy będzie chciał ustalić sposób zapłaty należności, pomogę sformułować warunki ugody. Dlaczego miałbyś powierzyć sprawę kancelarii zamiast firmie windykacyjnej. Prowadzenie działań przez kancelarię adwokacką jest dla Ciebie bezpieczne ponieważ windykacja jest prowadzona zgodnie z literą prawa i wiążących zasad etyki zawodowej radcy prawnego oraz adwokata. Nie wysyłam sms-ów ani pism- straszaków, które nie przynoszą żadnych efektów. Często samo wezwanie do zapłaty podpisane przez adwokata wywołuje odzew. Skuteczny efekt dają natomiast tylko działania zgodne z prawem.

porady prawne online

Zostaw swój numer telefonu - oddzwonię.