Zarządzenia sądu opiekuńczego

|Zarządzenia sądu opiekuńczego
Zarządzenia sądu opiekuńczego 2022-11-17T13:25:36+01:00

Sąd Rodzinny i Opiekuńczy nie tylko rozstrzyga o sprawach rodzinnych, ale jest też instytucją stojącą na straży dobra dziecka.

Jeżeli sąd poweźmie informacje, że władza rodzicielska nie jest należycie sprawowana i zagrożone jest dobro dziecka, wyda odpowiednie zarządzenia polegające min. na zobowiązaniu rodziców  do określonego działania, ustanowieniu nadzoru kuratora czy skierowaniu rodziców lub dziecka do odpowiednich placówek.

Potrzebujesz pomocy adwokata, by wiedzieć jak postępować w takiej sytuacji, by wszystkie postanowienia sądu były zgodne z dobrem Twojego dziecka.

Często bowiem zdarza się, że osoba, która złożyła zawiadomienie działała w złych intencjach lub też, że władza rodzicielska jest sprawowana prawidłowo i należy kwestie te wyjaśnić w sądzie.

Wydanie zarządzeń w trybie art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzedzone jest postępowaniem sądowym, w którym rodzice lub jeden z nich muszą się bronić tak jak w każdym innym procesie. 

Rolą adwokata do spraw rodzinnych jest przygotowanie Klientów na trudne przesłuchania sądowe i opinie biegłych, którym mogą być poddani.

Takie sprawy są niezwykle ważne i decydują o tym, w jaki sposób będą żyły najbliższe nam osoby. Warto skorzystać z porad doświadczonego adwokata, gdyż często sposób postępowania (obiektywnie poprawny i wywołany dobrymi intencjami) może nie być uznany przez sąd jako zgodny z dobrem dziecka.

 

 

 

 

zarzadzenia sądu opiekunczego

Kontakt

ul. Wita Stwosza 50a/5
02-661 Warszawa