Rozwód i separacja

|Rozwód i separacja
Rozwód i separacja 2023-05-04T14:50:48+01:00

Udzielając ślubu żaden ksiądz, ani urzędnik stanu cywilnego nie ocenia czy dana para spełnia określone wymagania by zostać małżeństwem. 

Inaczej niestety wygląda sytuacja gdy ludzie chcą się rozstać. W Polsce nie wystarczy podpisać oświadczeń woli. Trzeba założyć sprawę o rozwód, opowiedzieć na rozprawie co poszło nie tak, a sędzia ocenia czy może rozwodu udzielić i na jakich warunkach. 

Oprócz trudnej dla wszystkich części emocjonalnej pojawiają się pytania, jak uregulować kwestie prawne, co nie jest proste, zwłaszcza gdy są dzieci i ciążą na Tobie zobowiązania z małżeństwa.

Warto wówczas skorzystać z konsultacji z adwokatem od rozwodów w Warszawie i dowiedzieć się między innymi:  

  • jakie sprawy można ustalić sądownie przy sprawie o rozwód,
  • czy sąd rozwodowy musi orzekać o winie i jak się do tego przygotować
  • czy można uzyskać alimenty na dzieci i na siebie oraz ustalić opiekę,
  • jakie są szanse na osiągnięcie celu i jaką strategię obrać by to uzyskać.
prawnik rozwód separacja warszawa

Jestem adwokatem rozwodowym w Warszawie. Przeprowadziłam skutecznie kilkadziesiąt procesów o rozwód. Były wśród nich sprawy bez orzekania o winie, ale też takie, w których strony spierały się o winę, władzę rodzicielską, alimenty i wspólny majątek. Wiem, że stanowisko Twoje i drugiej strony może się zmienić, dlatego będę na bieżąco reagować. Przeprowadzę Cię przez ten proces  od początku do końca.

Prowadzenie sprawy o rozwód

Prowadzenie sprawy rozwodowej obejmuje: sporządzenie pozwu (jeśli Ty decydujesz się założyć sprawę) lub odpowiedzi na pozew (jeśli założył ją Twój małżonek), konsultacje w trakcie całego procesu sądowego, składanie pism, zażaleń, przygotowanie do rozpraw. Dodatkowo pomogę zabezpieczyć Twoje roszczenia o kontakty z dziećmi i alimenty.  

Uzgodnię Twoje oczekiwania wynikające z wyroku rozwodowego i sposób w jaki można je osiągnąć.

  • Przy sprawie z orzekaniem o winie:  wskażę na czym polegało zawinione działanie Twojego małżonka i przedstawię go w sądzie.
  • Gdy chcesz mieć szerokie kontakty z dziećmi i alimenty: złożę odpowiednie dowody, aby je wywalczyć.
  • Jako adwokat rozwodowy pomogę Ci we wszystkich kwestiach prawnych związanych ze sprawą. Na bieżąco będę rozwiewać Twoje wątpliwości i szukać rozwiązań najlepszych dla Ciebie.
  • Jestem adwokatem i mediatorem. Jeśli to możliwe, staram się wypracować z drugą stroną konfliktu ugodowe rozwiązanie kwestii spornych. 
  • Jeśli jednak po drugiej stronie brak jest woli do ugody, szukam wszelkich sposobów na to, by mój Klient osiągnął w swojej sprawie najlepszy dla niego rezultat.

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie rozwodu lub separacji, skontaktuj się ze mną pod numerem: 602 153 469.

Czas trwania sprawy o rozwód

Czas trwania procesu o rozwód zależy od tego czy sporne będą kwestie winy, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. 

Orzekanie o winie wymaga z reguły przesłuchania świadków, przeprowadzenia dowodu z różnych dokumentów . Podobnie przy sporze na temat alimentów czy kontaktów.  Im bardziej zażarty spór, tym więcej rozpraw sądowych.   Z tego powodu sprawy o rozwód w Warszawie mogą trwać nawet kilka lat.

Jeśli jesteście oboje zgodni co do powyższych kwestii , rozwód przebiega szybko. Sytuacje takie należą do rzadkości, z tego powodu warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata rozwodowego..

W końcu chodzi o to, by uzyskać wyrok, który zadośćuczyni Twojemu poczuciu sprawiedliwości.

Rozwód czy separacja

W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest separacja. Separacja podobnie jak rozwód znosi wspólność majątkową.

Różnica między separacją, a rozwodem polega na tym, że po pierwsze – nie można zawrzeć nowego małżeństwa. Po drugie – orzeczenie separacji nie pozwala wrócić do noszonego przed ślubem nazwiska.

Podsumowując – separacja w przeciwieństwie do rozwodu zostawia możliwość powrotu do siebie małżonków. Aby tak zrobić, wystarczy że złożysz do sądu wniosek o zniesienie separacji.

Sprawa o rozwód i podział majątku

Sąd w procesie o rozwód może dokonać też podziału majątku dorobkowego. Sąd zrobi tak tylko wtedy, jeżeli jesteście zgodni co do wartości składników majątku i sposobu jego podziału. Polubowny podział majątku to spora oszczędność czasu i kosztów.

Jeżeli chcecie uregulować rozwód separację lub podział majątku w drodze ugody, jako adwokat/mediator zapraszam na mediację.

Mediacja w sprawie o rozwód i separację

W odróżnieniu od postępowania sądowego, mediacja jest objęta tajemnicą.

Uczestnicząc w mediacji drogą wzajemnych ustępstw możesz wypracować najlepsze dla siebie rozwiązania. Przede wszystkim możesz porozumieć się co do wszystkich albo części kwestii objętych wyrokiem rozwodowym. 

Jeśli uda się Wam zawrzeć ugodę warto pamiętać, że ugoda spisana przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku.

Jako mediator i adwokat do spraw rozwodowych mogę Wam pomóc osiągnąć porozumienie w sprawie o rozwód lub o podział majątku.

Pomoc adwokata w sprawie o rozwód

Kancelaria adwokacka w Warszawie zapewni Ci pomoc prawną na każdym etapie sprawy o rozwód i separację.

Wspólnie rozważymy, czy warto rozwodzić się z orzekaniem o winie czy bez i jakie konsekwencje niesie to za sobą.

Mogę też włączyć się do sprawy na etapie postępowania apelacyjnego, gdy wyrok sądu I instancji jest sprzeczny z aktualnymi oczekiwaniami.

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie rozwodu lub separacji, skontaktuj się ze mną pod numerem: 602 153 469.

Kontakt

ul. Anny Radziwiłł 5/5
02-661 Warszawa