Adwokat od spraw gospodarczych

|Adwokat od spraw gospodarczych
Adwokat od spraw gospodarczych 2023-05-04T14:36:40+01:00

Adwokat do spraw gospodarczych świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i osób prywatnych, oferując doradztwo, prowadzenie mediacji z kontrahentami, sporządzanie dokumentacji procesowej, a także działania z zakresu windykacji. Do moich specjalizacji (tzw. odpowiedzialność deliktowa) w przypadku szkody spowodowanej ruchem należą sprawy o zapłatę faktur, o roboty budowlane lub związane z realizacją robót budowlanych, a także spraw o odszkodowania za czyn niedozwolony przedsiębiorstwa.

Mediacje w sprawach prawa gospodarczego

Wielu klientów kancelarii decyduje się na mediacje pozasądowe. Rozwiązanie spornych kwestii przed mediatorem i podpisanie ugody pozwala rozwiązać wiele problemów z uniknąć niejednokrotnie długiego procesu. Jako adwokat od spraw gospodarczych wysłuchuję obydwu stron, prowadząc rozmowy tak, by znaleźć porozumienie satysfakcjonujące dla każdej z nich. Jeśli się to uda sporządzam dokument zawierający kompletną treść porozumienia, a następnie przekazuję go do sądu.

Zapraszam do kancelarii na Mokotowie w Warszawie, a także do kontaktu telefonicznego i mailowego. Prowadzę również konsultację online, dzięki czemu zapracowani przedsiębiorcy mogą korzystać z porad prawnych wygodnie i szybko.

Usługi z zakresu prawa gospodarczego

W szczególności zajmuję się:

  • sprawami o zapłatę faktury – wspieram przedsiębiorców, którzy nie otrzymali zapłaty za wystawioną fakturę, a zakres moich działań obejmuje prowadzenie mediacji z dłużnikami oraz poszukiwanie rozwiązań pozwalających odzyskać należność klientowi, w przypadku braku porozumienia zajmuję się wszystkimi kwestiami dotyczącymi procesu sądowego, w tym sporządzaniem pism oraz reprezentowaniem Klientów podczas sprawy;
  • sprawami o roboty budowlane lub związane z realizacją robót budowlanych – prowadzenie spraw gospodarczych z tego zakresu wymaga drobiazgowego przygotowania dokumentacji procesowej jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, dlatego wspieram Klientów w przygotowaniu pełnej dokumentacji procesowej, zawierającej pisma istotne dla satysfakcjonującego wyroku;
  • sprawami o odszkodowanie za czyn niedozwolony dotyczący odpowiedzialności deliktowej, będącej odpowiedzialnością cywilnoprawną przedsiębiorstwa, dla której podstawę stanową przepisy art. 415-449 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego; w ramach powyższych spraw udzielam porad prawnych, prowadzimy mediacje i reprezentujemy klientów podczas procesów sądowych.