Kredyt hipoteczny, a podział majątku

|Kredyt hipoteczny, a podział majątku

Kredyt hipoteczny, a podział majątku

Wspólność ustawowa małżeńska, która powstaje między Państwem z chwilą zawarcia małżeństwa obejmuje prawo własności rzeczy, tj.aktywa. Nie rozciąga się ona na zobowiązania obciążające majątek wspólny.

Takim zobowiązaniem są kredyty, w tym hipoteczny, którego dalsza spłata rodzi szereg pytań i wątpliwości.

Mieszkanie czy dom, który obciąża hipoteka może zostać przyznane jednemu z małżonków w drodze sądowego lub notarialnego podziału majątku. Wtedy Jedno z Państwa powinno spłacać pozostały kredyt sam.

Banku nie wiążą jednak zapisy aktu notarialnego, ani ustalenia sądu, komu przyznana jest własność nieruchomości. Dlatego w interesie banku jest to, by egzekwować kredyt od dwóch współwłaścicieli.

Co zrobić, by uregulować w banku nowy stan prawny?

Jeśli stałeś się właścicielem mieszkania po podziale majątku, powinieneś udać się do banku i złożyć wniosek o wydanie promesy na przejęcie kredytu. Wówczas bank sprawdza Twoją zdolność kredytową. Jeżeli uzna, że możesz być jedynym kredytobiorcą, sporządzany jest Aneks do dotychczasowej umowy kredytowej.

Przed dokonaniem podziału majątku, warto byście Państwo udali się do banku. Bank ustali, kto z Państwa ma zdolność na przejęcie kredytu. Pozytywna ocena takiej zdolności nie oznacza, że kredyt zostaje przepisany. Najważniejsze, że możecie już występować w sądzie o podział majątku z przyznaniem mieszkania temu z Was, które ma samodzielną zdolność kredytową.

Zapraszam do kontaktu, by znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

2022-08-01T06:39:26+01:00 19 stycznia 2019|