Kiedy separacja stanowi alternatywę dla rozwodu?

|Kiedy separacja stanowi alternatywę dla rozwodu?

Kiedy separacja stanowi alternatywę dla rozwodu?

Separacja orzekana jest, gdy pomiędzy małżonka nastąpi zupełny, ale nie trwały rozkład pożycia. Wyrok orzekający separację ustala rozdzielność majątkową, a małżonkowie mają możliwość zniesienia separacji i powrotu do wspólnego życia. Jakie funkcje pełni separacja? Kiedy może zostać orzeczona? W jakich sytuacjach stanowi alternatywę dla rozwodu?

Funkcje separacji

W odróżnieniu od rozwodu separacja nie powoduje trwałego rozwiązania małżeństwa. Następuje ona wtedy, gdy pomiędzy małżonkami zostały zerwane więzi duchowe i fizyczne, a także wtedy, gdy małżonkowie zamieszkują osobne lokale i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Funkcją separacji jest pojednanie małżonków. Okres rozłąki może pozwolić spojrzeć z dystansu na dotychczasowe konflikty i doprowadzić do pojednania albo utrwalić decyzję o rozstaniu.

O czym orzeka sąd przy separacji?

W pierwszej kolejności tym czy ustalać ją z winą czy bez. Podobnie jak przy rozwodzie, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach.

Kiedy separacja jest alternatywą dla rozwodu?

Separacja jest alternatywą dla rozwodu, kiedy rozkład pożycia jest zupełny, ale nie trwały, co może rokować szansę na powrót małżonków do wspólnego pożycia w przyszłości. Sąd orzeka o separacji, jeśli nie dostrzega trwałego rozpadu małżeństwa, a także jeśli nie widzi negatywnych przesłanek wynikających z orzeczenia, dotyczących przede wszystkim małoletnich dzieci. Wskutek separacji, tak jak wskutek rozwodu, nie może ucierpieć ich dobro.

2023-03-28T18:11:27+01:00 28 lutego 2023|