Rola e-sądów w postępowaniach windykacyjnych

|Rola e-sądów w postępowaniach windykacyjnych

Rola e-sądów w postępowaniach windykacyjnych

Jak przebiega postępowanie windykacyjne online? Co oznacza skrót EPU?

Proces elektronicznej windykacji

Złożenie pozwu w e-sądzie jest wygodne i szybkie – wszystkie czynności przeprowadza się online, bez konieczności osobistego stawiennictwa na rozprawie. E-sąd rozstrzyga na podstawie dokumentów opisanych przez powoda (osobę składającą pozew). Nie trzeba dostarczać dokumentów do sądu. Aby rozpoznanie sprawy przez e-sąd było możliwe, roszczenie musi być zasadne i nie może być przedawnione, albowiem sąd ten bada tą kwestię sam.Najlepiej by między stronami postępowania była zawarta umowa i wystawiona faktura.

Czym jest EPU?

EPU to skrót od Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Skorzystanie z tej formy windykacji niesie wiele korzyści. Należą do nich:

  • niższa opłata sądowa – 1,25% wartości przedmiotu sporu,
  • w porównaniu do tradycyjnego postępowania sądowego krótszy czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy,
  • uproszczone formalności – pisma procesowe mają postać elektronicznych formularzy do uzupełnienia,
  • łatwy dostęp do dokumentacji procesowej,
  • strony nie muszą się stawiać osobiście w sądzie.

Jak złożyć e-pozew?

Do złożenia pozwu elektronicznego niezbędne jest założenie konta w systemie e-sądu oraz uzyskanie certyfikatu pozwalającego składać podpis elektroniczny. Formularz wymaga wskazania danych swoich i dłużnika, a także dodania dowodów i opisania swoich roszczeń.

2023-03-28T18:02:52+01:00 17 stycznia 2023|