Opieka naprzemienna i alimenty

|Opieka naprzemienna i alimenty

Opieka naprzemienna i alimenty

Rodzice coraz częściej chcą dzielić się opieką nad dziećmi w równym stopniu. Rozwiązanie takie odbiega od standardowo przyjętej formy spędzania czasu z dziećmi co drugi weekend, tydzień ferii, 2 tygodnie wakacji i święta naprzemiennie.

Moim zdaniem to dobry kierunek. Dobrze, że ojcowie chcą spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi i dobrze, że matki coraz częściej nie utrudniają takich kontaktów.

Pomimo tej gotowości, po rozłączeniu rodziców oprócz podziału czasu trzeba uregulować kwestie finansowe. Oprócz zapewnienia bieżącego utrzymania w czasie sprawowanej opieki są jeszcze przecież kwestie związane min. z opłaceniem szkoły/przedszkola, zakupem odzieży i obuwia, wyjazdami, opieką medyczną.

Moi Klienci często zwracają się do mnie z pytaniem jak opieka naprzemienna wpływa na wysokość alimentów. Pytają też czy przy opiece naprzemiennej trzeba płacić alimenty.

I tu wszystko zależy od tego jak się umówicie.

Najlepiej jeśli rodzice potrafią się  dzielić tymi wydatkami i stosują sowa sposób rozliczenia. Gdy tak nie jest – podczas mediacji lub w prowadzonych sprawach sądowych proponuję by rodzice między sobą podzielili kto za co płaci, np. tata płaci za szkołę, a mama za ubrania lub każde z rodziców płaci we własnym zakresie, a potem rozliczają się na podstawie dokonanych płatności.

Jeżeli podczas sprawy sądowej obcej rodzice deklarują, że nie ma między nimi sporu w kwestii rozliczeń finansowych, możliwe jest, że sąd nie zasądzi alimentów. Ustali tylko w wyroku, że ustala opiekę naprzemienną i kropka.

Jeśli tego porozumienia brak, sąd rozstrzyga o wysokości alimentów. Należy się wtedy liczyć z tym, że nie uwzględni kosztów wyżywienia dzieci i udziału w zużyciu wody w przeliczeniu na cały miesiąc skoro połowę czasu spędzają z drugim rodzicem.

 

2022-09-29T20:52:07+01:00 30 czerwca 2022|