Jakich czynności formalnych wymaga rozwód z cudzoziemcem?

|Jakich czynności formalnych wymaga rozwód z cudzoziemcem?

Jakich czynności formalnych wymaga rozwód z cudzoziemcem?

Obecnie małżeństwa zawierane pomiędzy obywatelami różnych krajów nie są niczym nadzwyczajnym, jednak gdy dany związek nie przetrwa, pojawia się pytanie o to, jakie kroki podjąć, by rozwieść się z cudzoziemcem lub cudzoziemką. Okazuje się, że w większości przypadków sprawa rozwodowa może odbyć się przed polskim sądem.

Aby złożyć pozew o rozwód z cudzoziemcem w polskim sądzie, należy spełniać jeden z następujących warunków:

  • ostatnim miejscem zamieszkania lub pobytu zwykłego obojga małżonków była Polska, a jedna ze stron nadal tu mieszka;
  • powód ma obywatelstwo polskie i mieszka w Polsce od min. 6 miesięcy;
  • powód mieszka w Polsce od min. roku.

Zasada ta ma zastosowanie zarówno przy rozwodach z cudzoziemcami spoza Unii Europejskiej, jak i z jej obywatelami. Trzeba jednak pamiętać, że duże znaczenie ma data wpłynięcia wniosku. Jeżeli pozew o rozwód złożą oboje małżonkowie i każdy w innym kraju, sprawą zajmie się ten sąd, do którego pozew został złożony wcześniej.

Jednak ustalenie, że rozwód odbędzie w Polsce, nie oznacza, że sąd automatycznie zastosuje do niego polskie prawo – warto zatem uważnie przeanalizować tę kwestię z zatrudnionym pełnomocnikiem. Wsparcie doświadczonego w sprawach rozwodowych adwokata pozwoli bowiem przygotować się na każdą ewentualność związaną z niekiedy skomplikowanym charakterem rozwodów z cudzoziemcami.

Jakie dokumenty trzeba załączyć do pozwu o rozwód z obcokrajowcem?

Podobnie jak w przypadku innych spraw rozwodowych, do pozwu należy dołączyć m.in.:

  • akty małżeństwa i urodzenia wspólnych dzieci,
  • zaświadczenie o zarobkach obojga małżonków,
  • ewentualnie inne dowody w sprawie.

Jeśli małżeństwo zawarto za granicą, potwierdzający jego zawarcie dokument musi być przetłumaczony na język polski. Tak samo przetłumaczyć trzeba akt urodzenia wspólnych dzieci, jeśli wystawił go zagraniczny urząd.

2023-01-20T10:08:27+01:00 30 września 2022|