Jak zabezpieczyć kontakty z dziećmi na czas trwania sprawy o rozwód

|Jak zabezpieczyć kontakty z dziećmi na czas trwania sprawy o rozwód

Jak zabezpieczyć kontakty z dziećmi na czas trwania sprawy o rozwód

Sprawa o rozwód założona i czekamy. Kilka miesięcy na pierwszą rozprawę. Jak ma w tym czasie wyglądać opieka nad dziećmi skoro nie możemy się dogadać?

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi można uregulować w formie zabezpieczenia kontaktów. W tym celu w pozwie lub kolejnym piśmie procesowym należy złożyć wniosek, jak ma być ustalona opieka podczas procesu. Sąd orzeka o zabezpieczeniu kontaktów po wysłuchaniu stron. Wyznacza w tym celu posiedzenie.

Jeżeli wniosek wpłynął wraz z pozwem i sąd w miarę szybko wyznaczył rozprawę, może przesłuchać strony na temat kontaktów już na tej rozprawie.

Czy można zaskarżyć postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów?

Jeśli postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jest niezgodne z Waszymi oczekiwaniami,  można je zaskarżyć. W tym celu, w ciągu tygodnia od odebrania postanowienia należy złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie.

Po otrzymaniu uzasadnienia jest tydzień na to, by wnieść zażalenie na ustaloną przez sąd opiekę nad dziećmi. Sąd rozpatruje zażalenie niezależnie od toku sprawy głównej. W jego wyniku może zmienić lub pozostawić dotychczasowe kontakty.

Warto pamiętać, że kontakty zawarte we wniosku i w postanowieniu sądu mogą się różnić od tych, jakie będą w wyroku. Sąd ocenia jak powinna wyglądać władza rodzicielska po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego.

Jeśli istnieje między Wami spór co do władzy rodzicielskiej i wypowiadają się na ten temat biegli, to:

Po pierwsze: sąd może ustalić opiekę dopiero po wnioskach biegłych

Po drugie: od założenia sprawy do wyrokowania może minąć 2 lata i zmienią się okoliczności.

Najważniejsze jest dobro dziecka i w tym zakresie powinniście zawsze współpracować pomimo istniejących między Wami różnic.

2022-08-01T06:34:23+01:00 27 września 2020|