Czy zdrada oznacza winę przy rozwodzie

|Czy zdrada oznacza winę przy rozwodzie

Czy zdrada oznacza winę przy rozwodzie

Zgodnie z art. 23 kodeksu rodzinnego małżonkowie zobowiązani są do wspólnego pożycia, pomocy, wierności i współdziałania dla dobra rodzony. Naruszenie jednej z tych powinności może skutkować orzeczeniem o winie w wyroku rozwodowym.

Sąd wyda wyrok z wyłącznej winy jednego z małżonków, ale może też stwierdzić, że wina leży po stronie obojga. Zdrada jest najprostszą do zdefiniowania formą niewłaściwego zachowania małżonka.

Można też ją łatwiej udowodnić niż np. brak pomocy czy współdziałania dla dobra rodziny.

Niemniej jednak nawet udowodniona zdrada nie oznacza, że zapadnie wyrok z winą tego, który się jej dopuścił. Oprócz niewierności, łamanie innych powinności małżeńskich także może prowadzić do uznania przez sąd winy drugiego z małżonków.

Ważne jest, że sąd nie stopniuje winy.

W wyroku nie ma procentowego określenia kto w jakim stopniu przyczynił się do rozwodu, ani na czym to polegało. Jeżeli jeden z małżonków dopuścił się zdrady, a drugi innych przewinień, sąd stwierdzi winę obu stron.

Kiedy na pewno będzie wina niewiernego małżonka

Jeżeli wskutek zdrady małżeństwo się rozpada, sąd prawdopodobnie orzeknie, że małżonek niewierny jest wyłącznie winny rozwodowi.

Podobnie będzie gdy jeden z małżonków zostawi drugiego dla związku z innym partnerem.

Jeżeli natomiast niewierność spowodowała przemijające problemy w małżeństwie, ale małżonkowie wrócili do pożycia, zdrada nie będzie przesądzała o wyłącznej winie.

Czy można się obronić przed wyrokiem z wyłącznej winy

Jeżeli małżonkowie po ujawnieniu zdrady kontynuują pożycie małżeńskie, to uznaje się, że nastąpiło tzw. przebaczenie. Zachodzi wówczas domniemanie, że zdrada nie spowodowała rozpadu pożycia małżeńskiego prowadzącego do rozwodu.

Wystąpienie z pozwem w późniejszym czasie i powoływanie się na winę z powodu zdrady np. sprzed 2 lat raczej nie będzie skutkowało wyrokiem z wyłącznej winy.

Małżonek, który nawiązał relację z osobą trzecią będzie mógł się wówczas powoływać na przebaczenie i jako współwinę drugiego małżonka podać np. to, że przez ciągłe wypominanie zdrady doszło do rozpadu pożycia.

A jeśli związek z osobą trzecią został nawiązany po tym jak małżeństwo się rozpadło?

Jeżeli pożycie małżonków zupełnie wygasło, przestało łączyć ich uczucie i więź fizyczna, to od tego czasu datuje się rozpad pożycia. W procesie o rozwód z orzekaniem o winie sąd ustala te okoliczności i wtedy trzeba udowodnić kolejność zdarzeń. Czasem jedynym dowodem są Wasze zeznania, dlatego warto się dobrze do nich przygotować.

2022-08-01T06:35:48+01:00 1 grudnia 2020|