Czy można przeprowadzić mediację po wszczęciu postępowania sądowego?

|Czy można przeprowadzić mediację po wszczęciu postępowania sądowego?

Czy można przeprowadzić mediację po wszczęciu postępowania sądowego?

Często zgłaszają się do nas osoby przekonane o tym, że do mediacji można przystąpić wyłącznie przed rozpoczęciem się postępowania sądowego – nie jest to jednak prawda. Jak wynika z art. 183 kpc, wyróżniamy dwa rodzaje mediacji.  Mediacje przedsądowe, jak sama nazwa wskazuje, rozpoczynają się z własnej inicjatywy stron konfliktu, jeszcze zanim sprawa trafi do sądu. Niezależnie od charakteru sporu celem takich mediacji jest wspólne wypracowanie rozwiązań, które finalnie będą satysfakcjonujące dla obu stron. Rozwiązania te mogą dotyczyć na przykład opieki nad dziećmi po rozwodzie, alimentów w sprawach rodzinnych, czy formy spłaty długów w przypadku spraw gospodarczych. Oprócz mediacji przedsądowych istnieją także mediacje sądowe, podjęte na skutek postanowienia sądu.

Mediacje sądowe – na czym polegają?

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 183 kpc sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania, co w zasadzie odpowiada na pytanie postawione w tytule tego wpisu. Należy jednak pamiętać, że podstawową zasadą wszelkich mediacji jest ich dobrowolność – oznacza to, że nie prowadzi się ich, jeśli któraś ze stron nie wyraziła na to zgody. Warto jednak dodać, że o ile sędzia nie ma obowiązku skierowania stron na mediacje, o tyle strony mogą o to w każdej chwili wystąpić. Trzeba jednak pamiętać, że na mediacje sądowe można być skierowanym tylko raz w czasie trwania postępowania.

Jeżeli obie strony postępowania zdecydują się na rozpoczęcie mediacji sądowych, mogą samodzielnie wybrać mediatora lub zdać się w tej kwestii na decyzję sądu. Warto jednak wskazać osobę, która ma nie tylko doświadczenie w pracy mediatora, ale też specjalizuje się w danym rodzaju spraw sądowych, tak jak my specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach rozwodowych.

2023-01-20T10:07:06+01:00 14 grudnia 2022|