Alimentacyjne roszczenia zwrotne

|Alimentacyjne roszczenia zwrotne

Alimentacyjne roszczenia zwrotne

W sytuacji, kiedy alimentów nie płaci osoba zobowiązana, lecz obowiązek ten wykonuje za nią ktoś inny, może on domagać się zwrotnie zapłaconych świadczeń alimentacyjnych.

Zdarzają się sytuacje, kiedy zobowiązany do alimentów nie może choćby przejściowo ich płacić.  Aby uniknąć egzekucji komorniczej – obowiązek ten wypełnia osoba nieobowiązana do alimentowania lub obowiązana w dalszej kolejności. Można się domagać zwrotu zapłaconych alimentów mając na uwadze, że roszczenie to przedawnia się z upływem 3 lat.

2022-08-01T06:23:32+01:00 11 listopada 2018|