Po co orzekać o winie przy rozwodzie

|Po co orzekać o winie przy rozwodzie

Po co orzekać o winie przy rozwodzie

Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd ustala który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia.

Aby sąd nie orzekał o winie – oboje musicie się na to zgodzić.

Co jeśli wniosę sprawę bez orzekania o winie, a żona będzie chciała mojej winy ?

Często spotykam się z sytuacją, że małżonek inicjujący postępowanie nie chce, by sąd orzekał o winie.

Z mojej praktyki adwokata do spraw rozwodowych wynika, że sąd też tego nie chce robić.

Gdy jednak druga strona zażąda Twojej winy, sąd musi tą kwestię zbadać. Strony postępowania składają wówczas wnioski dowodowe takie jak: zeznania świadków czy dowody z dokumentów. Wtedy jesteś też zobowiązany do zmiany swojego pierwotnego stanowiska.

Możesz wówczas po pierwsze: żądać winy współmałżonka,

Po drugie: wnioskować o stwierdzenie winy obu stron,

Po trzecie: przyjąć winę na siebie.

Rozwiązanie trzecie jest zdecydowanie najrzadziej spotykane.

Jakie są konsekwencje gdy sąd stwierdzi moją winę ?

Małżonek niewinny może domagać się od Ciebie alimentów. Będzie musiał tylko udowodnić, że jego sytuacja materialna wskutek rozwodu pogorszyła się. Może to zrobić już w trakcie sprawy o rozwód lub później w odrębnym procesie.

Czy możliwe jest, że sąd uzna, że oboje jesteśmy winni ?

Sąd w procesie rozwodowym może wydać wyrok, w którym stwierdzi winę obu stron.

Nie jest wtedy ważne, który z małżonków  bardziej przyczynił się do rozwodu. Czasem wina może polegać np. na nie podjęciu starań, aby ratować małżeństwo.

Z praktyki wynika, że takie wyroki zapadają najczęściej

Co z alimentami gdy jest wina obu stron ?

Jeżeli sąd stwierdzi winę obu stron – alimentów może domagać się małżonek, który wskutek rozwodu popadł w niedostatek.

Obowiązek ten jest ograniczony czasowo do 5 lat.

Obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka wygasa też, gdy zawrze on drugie małżeństwo.

Podsumowując

Rozwód jest trudnym emocjonalnie przeżyciem i warto rozważyć, czy kwestia udowodnienia winy jest dla Was ważna.

Stwierdzenie wyłącznej winy oprócz możliwości ubiegania się o alimenty, daje też oczywiście poczucie sprawiedliwości.

Z mojej praktyki adwokata do spraw rozwodowych wynika, że jest ono często silniejsze od kwestii finansowych.

Niezależnie od pobudek, orzekanie o winie wiąże się z długotrwałym postępowaniem dowodowym.

Dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata do spraw rozwodowych i przejść ten proces z profesjonalistą.

.

2022-08-01T06:21:36+01:00 19 października 2018|