Jak windykować należności od dłużnika w stanie upadłości?

|Jak windykować należności od dłużnika w stanie upadłości?

Jak windykować należności od dłużnika w stanie upadłości?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej postrzegane jest przez wielu właścicieli firm jako sposób na uniknięcie obowiązku spłaty zaciągniętych długów. W rzeczywistości jednak polskie prawo dostarcza wierzycielom narzędzi, dzięki którym możliwe jest całkowite lub częściowe odzyskanie należności od dłużnika w stanie upadłości. Stosowne zapisy zawiera ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe – zgodnie z jej treścią celem każdego postępowania upadłościowego jest jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli.

W celu odzyskania długu konieczne jest zgłoszenie wszystkich wierzytelności do sądu, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym firma ogłosiła swoją upadłość. Aby dochować tego terminu, warto regularnie sprawdzać informacje pojawiające się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdzie na bieżąco publikowane są stosowne ogłoszenia.

Co decyduje o kolejności i stopniu zaspokojenia wierzytelności?

Podczas postępowania sądowego ustalony zostaje plan spłaty zgłoszonych należności – o kolejności spłat decyduje ich przynależność do jednej z kategorii określonych we wspomnianej wyżej ustawie Prawo upadłościowe. Wierzytelności z dalszej kategorii zaspokaja się dopiero po całkowitej spłacie należności z kategorii wcześniejszej. W praktyce oznacza to, że wierzyciele, których należności zakwalifikowano do dalszych kategorii, mogą w ogóle nie otrzymać zapłaty.

Windykacja długów od upadłej firmy okazuje się zatem skomplikowanym procesem. Niekiedy konieczne jest podejmowanie dodatkowych działań prawnych, na przykład złożenie wniosku o zmianę planu spłaty czy odwołanie się od niektórych decyzji sądu. Nasza kancelaria od lat wspiera klientów w odzyskiwaniu długów, udzielając profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie – współpracując z nami, mogą Państwo liczyć na fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie postępowania. Zapraszamy do kontaktu!

2023-01-20T10:07:40+01:00 31 października 2022|