Jak ściągnąć alimenty od dłużnika przebywającego zagranicą?

|Jak ściągnąć alimenty od dłużnika przebywającego zagranicą?

Jak ściągnąć alimenty od dłużnika przebywającego zagranicą?

Dochodzenie alimentów od rodzica przebywającego za granicą jest możliwe poprzez złożenie wniosku do organów w kraju, w którym zamieszkuje.  Jak przebiega ściąganie alimentów od dłużnika przebywającego za granicą – na terenie UE i poza jej granicami?

Procedura ściągania alimentów, kiedy dłużnik przebywa na terytorium Unii Europejskiej

W sytuacji, kiedy osoba zobowiązana do  alimentów przebywa na trenie Unii Europejskiej, zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE L z dnia 10 stycznia 2009 roku).

Zgodnie z powyższym wierzyciel powinien udać się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania, do działu „Sekcja obrotu prawnego za granicą”, gdzie złoży wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia kierowany do sądu w kraju, w którym przebywa dłużnik. Do dokumentu należy dołączyć odpis wyroku sądu polskiego zasądzającego alimenty, akt urodzenia dziecka

Jak ściągnąć alimenty od dłużnika przebywającego w kraju spoza UE?

Poza Unią Europejską, w krajach takich jak min. Albania, Norwegia, USA, Turcja, Białoruś czy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w procedurach związanych ze ściąganiem alimentów od dłużnika zastosowanie ma Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny z dnia 23 listopada 2007 roku (Dz. U UE L z dnia 22 lipca 2011 roku). Zgodnie z przepisami wniosek składany jest za pośrednictwem sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego.

2023-03-28T17:59:43+01:00 20 grudnia 2022|