Jak napisać pozew rozwodowy

|Jak napisać pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy

„Czy muszę płacić prawnikowi za napisanie pozwu o rozwód? To chyba nie jest trudne, dam sobie radę sam, ściągnę wzór z internetu”.

Jako adwokat do spraw rozwodowych odpowiem na to: – oczywiście, że pozew rozwodowy powinien być sporządzony przez prawnika.

Jeśli jednak chcesz zmierzyć się z tym sam, postaram się ułatwić Ci trochę to zadanie.

Do jakiego sądu mam złożyć pozew o rozwód?

Sprawy o rozwód rozpatrują sądy okręgowe. Pozew skieruj zatem do tego sądu okręgowego, gdzie ostatnio razem zamieszkiwaliście.

Rozwody w Warszawie rozstrzygane są w sądzie na Al. Solidarności i w sądzie na ul. Poligonowej. Pierwszy z tych sądów jest właściwy dla lewobrzeżnej części Warszawy i gmin ościennych, zaś drugi dla części miasta po prawej stronie Wisły.

Jaka jest opłata od pozwu o rozwód?

Składając pozew, musisz załączyć do niego potwierdzenie opłaty sądowej w wysokości 600 zł.

Opłatę tą możesz uiścić w kasie sądu albo zrobić przelew bankowy i wydrukować jego potwierdzenie. Numery kont do opłat sądowych są na stronie internetowej każdego sądu.

Czy muszę płacić za pozew i czy współmałżonek zwróci mi połowę? 

Opłacie podlega w zasadzie każde pismo inicjujące postępowanie sądowe. Tak więc trzeba zapłacić za ten pozew. Warto dodać, że możesz starać się o zwolnienie z tej opłaty. W tym celu w treści pozwu napisz, że prosisz sąd o to zwolnienie. Dodatkowo załącz wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym. Odpowiedni formularz znajdziesz w internecie i na stronach internetowych sądu. W wyroku sąd określa, kto z Was płaci za pozew. To w jakiej części zależy od wyniku procesu.

Co musi być w tym pozwie? 

Ten kto wnosi sprawę to „powód”. Podajesz zatem swoje dane adresowe i numer PESEL

Twój współmałżonek to „pozwany”. Jego dane też musisz podać.

Następnie po kolei zamieszczasz czego się domagasz.

W pierwszej kolejności: rozwodu (z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie).

Dodatkowo (w określonych sytuacjach) możesz wnosić o alimenty od współmałżonka.

W sytuacji gdy masz małoletnie dzieci musisz określić

po pierwsze: jak sąd ma orzec w kwestii władzy rodzicielskiej,

następnie: gdzie ma być miejsce stałego pobytu dzieci,

kolejno: jak ma wyglądać finansowanie małoletnich,

a w końcu ewentualnie: ustalenie kontaktów z dziećmi.

Dodatkowo wniosek o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania lub o pominięcie w wyroku tej kwestii.

Wskazujesz też świadków na fakt: sytuacji dzieci, winy i wszystkich spornych elementów.

Uzasadniasz ewentualnie roszczenie o zabezpieczenie.

Czy muszę opisywać całe małżeństwo? 

Po podaniu żądań musisz opisać co doprowadziło Cię do decyzji o rozwodzie i dlaczego chcesz, by sąd wydał wyrok określonej treści. Dotyczy to wszystkich elementów wyroku, które wyżej powołałam. Podajesz również dowody oraz dane adresowe świadków i opisujesz o czym mieliby zeznawać.

Co muszę załączyć do pozwu o rozwód?

Pozew i załączniki do niego powinny być złożone w sądzie w 2 egzemplarzach. Nie musisz jechać do sądu. Możesz wysłać wszystko listem poleconym.

Oprócz dowodu na opłacenie pozwu należy dodać: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci oraz wszystkie dowody na fakt min.: winy, sytuacji dzieci, możliwości finansowych.

Podsumowując

Biorąc pod uwagę obszerność wyroku rozwodowego, próba samodzielnego napisania pozwu najczęściej kończy się jego zwrotem. W najlepszym przypadku na rozprawie czeka Cię od sędziego kilka trudnych pytań.

Jeżeli wahasz się nad zleceniem prowadzenia sprawy sądowej profesjonaliście, skorzystaj z usługi sporządzenia pozwu w Twoim imieniu. Możesz zdecydować się na udział adwokata po otrzymaniu odpowiedzi od współmałżonka.

Wiesz z góry, że Twoja sprawa będzie trudna – nie próbuj walczyć sam.

Jesteśmy od tego, by Ci pomóc.

 

2022-08-01T06:31:50+01:00 4 maja 2020|