Do kiedy mam płacić alimenty?

|Do kiedy mam płacić alimenty?

Do kiedy mam płacić alimenty?

„Pani Mecenas – syn ma 23 lata, nie chce się uczyć ani iść do pracy. Do kiedy mam płacić na niego alimenty”?

Klienci często zwracają się z takimi pytaniami. W Polsce czas trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci nie jest z góry określony. Nie ogranicza tego wiek dziecka, ani osiągnięcie przez niego określonego poziomu edukacji. Dopóki sąd nie uchyli nowym wyrokiem przyznanych wcześniej alimentów, musisz je płacić. Jedyną przesłanką uzasadniającą  uchylenie alimentów jest osiągnięcie przez dziecko możliwości samodzielnego utrzymania się.

Syn skończył naukę i nie pracuje

Dopóki dziecko studiuje, zwłaszcza dziennie, szansa na uchylenie alimentów jest nikła. Podobnie – jeżeli powtarzało rok lub po 2 latach zmieniło kierunek studiów.

Radzę poczekać z wniesieniem sprawy dopóki dziecko nie skończy nauki.

Jeżeli jednak naukę już skończyło, sąd z reguły przyjmuje, że powinno pójść do pracy. Dobrze jest wtedy rozważyć, czy obiektywnie mogłoby już pracować. Brak chęci do podjęcia studiów u 20-latka oznacza, że nie dokłada starań, by się utrzymać.

Z pewnością jeszcze bardziej ma to zastosowanie do 24-letnich dzieci z tytułem magistra, którzy nie chcą pracować.

Pomogę Ci ustalić właściwy moment na założenie sprawy.

Syn jest „wiecznym studentem”. Czy mam go alimentować do 30-tki? 

Nie ma obowiązku alimentowania dziecka aż osiągnie ono satysfakcjonujące zarobki. Ta niepisana granica 25 lat określa właśnie zakończenie nauki w szkole wyższej. Z tego powodu sądy przyjmują, że dziecko, które ukończyło studia – powinno do pracy (nawet sezonowej, dorywczej) pójść.

Przede wszystkim sąd bada, czy dziecko dokłada starania do samodzielnego utrzymania.

Przyda Ci się pomoc adwokata do spraw o alimenty, by udowodnić Twoje racje.

Co mam zrobić jeśli nie stać mnie na alimenty? 

Sąd uchyli alimenty jeżeli ich opłacanie związane będzie ze zbyt dużym uszczerbkiem dla rodzica.  Jeżeli zatem nie stać Cię na dalsze alimentowanie pełnoletniego dziecka, możesz powołać się na to w sądzie. Pojęcie „nadmierny uszczerbek” nie został zdefiniowany i należy w każdym przypadku go ocenić. Dodatkowym argumentem na uchylenie alimentów będzie fakt, że dziecko nie podejmuje starań, by podjąć  pracę. Będzie to przemawiać na Twoją korzyść, jeśli pozwala mu na to ukończona szkoła lub wyuczony zawód.

Dziecko chce ode mnie tylko pieniędzy

Możesz uchylić się od alimentów wobec pełnoletniego dziecka jeżeli ich uiszczanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 144¹ k.r. i o.) Zasady te nie zostały precyzyjnie wskazane. Z pewnością chodzi tu o takie zachowania dzieci wobec rodziców, które są rażąco negatywne. Adwokat do spraw o alimenty pomoże Ci w sprawie sądowej, a także przygotuje do złożenia zeznań.

Po co mi adwokat do sprawy o uchylenie alimentów?

Sąd rodzinny stoi na straży dobra dzieci. Wobec tego trudno jest uzyskać wyrok stwierdzający uchylenie alimentów jeżeli dziecko jeszcze nie zakończyło nauki.

Zdarza się, że sądy interpretują zgodę rodziców na zmianę kierunku studiów dziecka lub podjęcie dodatkowych jako wolę do  dalszej alimentacji.

Podobnie sądy traktują deklarację rodziców o doraźnej pomocy finansowej dzieciom.

Co zrobić w sytuacji kiedy pełnoletnie dziecko już podjęło pracę, ale jeszcze nie potrafi utrzymać się samodzielnie?

Czy założyć sprawę o obniżenie czy uchylenie alimentów?

Jak składać zeznania, żeby nie przegrać sprawy?

Często sprawy z pozoru oczywiste takimi nie są, dlatego warto jest zasięgnąć pomocy prawnika.

 

2022-08-01T06:32:03+01:00 4 maja 2020|