Czy muszę płacić alimenty z zabezpieczenia?

|Czy muszę płacić alimenty z zabezpieczenia?

Czy muszę płacić alimenty z zabezpieczenia?

Alimenty to jeden z obligatoryjnych punktów wyroku rozwodowego.

Czas od założenia sprawy do wydania wyroku często bywa jednak długi.

Jak zapewnić finansowanie potrzeb dzieci na czas trwania procesu?

Przepisy postępowania cywilnego przewidziały instytucję zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Aby uzyskać alimenty jeszcze przed wyrokiem można już w pozwie złożyć wniosek o określoną ich wysokość. Sąd powinien rozpoznać wniosek w ciągu tygodnia, nie później niż miesiąc od jego wpływu. Nie ma rozprawy, sędzia ocenia zasadność wniosku na posiedzeniu niejawnym (w swoim gabinecie)

Wtedy, zgodnie z Art. 753. § 2 kpc sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Czy można zaskarżyć postanowienie o zabezpieczeniu alimentów?

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne, ale można je zaskarżyć. W tym celu, w ciągu tygodnia od odebrania postanowienia należy złożyć do sądu wniosek o uzasadnienie.

Po otrzymaniu uzasadnienia jest tydzień na to, by wnieść zażalenie na wysokość alimentów. Sąd rozpatruje zażalenie niezależnie od toku sprawy głównej.

Może zmienić wysokość alimentów lub pozostawić dotychczasową.

Czy muszę płacić alimenty jeśli wniosę zażalenie?

Zdecydowanie tak. Postanowienie o zabezpieczeniu jest wykonalne, co oznacza, że na jego podstawie można prowadzić egzekucję komorniczą. Zalecam moim klientom dokonywanie przelewów tytułem: „alimenty” od daty wskazanej w postanowieniu. Jeśli  wskutek zażalenia ich wysokość zmieni się, wtedy obowiązuje nowa kwota.

Ostateczna wysokość alimentów zostanie określona w prawomocnym wyroku.

Kilka wniosków z praktyki: 

Po pierwsze: wysokość alimentów z postanowienia o zabezpieczeniu pozostaje taka sama lub bardzo podobna w wyroku,

Po drugie: próba zmiany postanowienia wskutek zmiany okoliczności rzadko zostaje uwzględniona

Po trzecie: od kiedy jest zabezpieczenie, radzę dokonywać przelewów tytułem „alimenty na Janka”, aby nie było wątpliwości, że były spłacane.

2020-09-29T21:46:31+01:00 29 września 2020|