Zarządzenia sądu opiekuńczego

|Zarządzenia sądu opiekuńczego
Zarządzenia sądu opiekuńczego 2019-01-31T14:43:29+00:00

Sąd Rodzinny i Opiekuńczy nie tylko rozstrzyga o sprawach rodzinnych, ale jest też instytucją stojącą na straży dobra dziecka.

Jeżeli sąd poweźmie informacje, że władza rodzicielska nie jest należycie sprawowana i zagrożone jest dobro dziecka, wyda odpowiednie zarządzenia.

Polegają one min. na zobowiązaniu rodziców dziecka do określonego działania, ustanowieniu nadzoru kuratora czy skierowanie rodziców lub dziecka do odpowiednich placówek.

Wydanie zarządzeń w trybie art. 109 k.r.i.o. poprzedzone jest postępowaniem sądowym, w którym rodzice lub jeden z nich mogą się bronić tak jak w każdym innym procesie. Często bowiem zdarza się, że osoba, która złożyła zawiadomienie działała w złych intencjach lub też, że władza rodzicielska jest sprawowana prawidłowo i należy kwestie te wyjaśnić w sądzie.

Pomogę Ci w wyjaśnieniu sporu, zebraniu dowodów potrzebnych do takiej sprawy.

Kontakt

+48 602 153 469
ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31
02-054 Warszawa