Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie

|Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie

Wspólne zamieszkiwanie po rozwodzie

W większości przypadków rozwodzących się małżeństw, zajmowali oni wspólnie jeden dom lub mieszkanie, które przed rozwodem jedno z małżonków opuściło.

Zdarzają się sytuacje, że małżonkowie z różnych powodów muszą dalej mieszkać pod tym samym adresem.

Nie stanowi to problemu jeżeli rozwodnicy potrafią żyć zgodnie pod jednym dachem. Sytuacja taka należy jednak do wyjątkowych i nieproblematycznych, zatem nie będę jej tutaj omawiać.

Orzekanie o wspólnym mieszkaniu jest jednym z elementów wyroku rozwodowego, podobnie jak kwestia winy, władzy rodzicielskiej i alimentów na małoletnie dzieci.

Zgodnie z art. 58 § 2 k.r.i o.:

”Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.(…)”

Charakter podziału mieszkania

Warto zwrócić uwagę, że dokonany przez sąd podział ma charakter jedynie faktyczny. Nie powoduje uzyskania przez małżonków prawa do określonej części mieszkania, którym mógłby np. samodzielnie rozporządzać, ale wyznacza każdemu jego nowy obszar życiowy.

Sąd rozwodowy nie będzie badał kwestii korzystania ze wspólnego mieszkania jeżeli strony nie będą tego chciały. W takiej sytuacji zamieści w wyroku punkt: „Nie orzeka o sposobie korzystania z mieszkania”.

Sytuacja wygląda inaczej jeżeli jeden z małżonków swoim zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Drugi małżonek może żądać jego eksmisji już w wyroku rozwodowym. Nie trzeba zatem zakładać kolejnej sądowej sprawy o eksmisję, lecz problem nakazania małżonkowi opuszczenia domu rozwiązać podczas sprawy o rozwód.

Podział majątku w procesie rozwodowym

W procesie rozwodowym można rozwiązać też kwestię podziału majątku wspólnego, w którego skład wchodzi mieszkanie. Jednak żądania małżonków muszą być w tej materii zgodne, gdyż sąd rozwodowy orzeka o podziale majątku tylko wtedy, kiedy przeprowadzenie podziału nie spowoduje zwłoki w postępowaniu. W praktyce za zwłokę sąd może uznać nawet podanie przez małżonków odmiennej wartości mieszkania. Ustalenie wartości nieruchomości pociąga za sobą konieczność przeprowadzania opinii biegłego, co naturalnie powoduje przedłużenie procesu.

Aby zatem podzielić majątek w trakcie procesu o rozwód, dobrze jest skonsultować tą sprawę z adwokatem i ustalić najlepsze w konkretnej sytuacji rozwiązanie.

2020-02-26T18:56:51+00:00 26 lutego 2020|