Sprawy o rozwód i separację

|Sprawy o rozwód i separację
Sprawy o rozwód i separację 2019-01-31T14:42:19+00:00

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie jest łatwe, zwłaszcza gdy z małżeństwa pochodzą dzieci. Oprócz dzieci, zazwyczaj są jeszcze wspólne sprawy majątkowe, kredyty i inne zobowiązania.

W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest separacja, która tym różni się od rozwodu, że znosi wspólność majątkową, ale nie pozwala zawrzeć ponownie małżeństwa. Tak więc separacja zostawia możliwość powrotu do siebie małżonków.

Zdaję sobie sprawę, że przychodzicie z problemem prawnym, za którym idą emocje i życiowe trudności.  Czasami okazuje się, że rozwiązanie nie jest takie trudne jak się wydaje i rozmowa z prawnikiem pozwala zorientować się, jakie macie możliwości.

prawnik rozwód separacja warszawa
prawnik rozwód separacja warszawa

Warto nadmienić, że sąd w procesie o rozwód może dokonać też podziału majątku dorobkowego, ale tylko wtedy, jeżeli jesteście zgodni co do wartości składników majątku i sposobu jego podziału.

Czas trwania procesu o rozwód zależy w dużej mierze od tego jak bardzo sporne będą poszczególne kwestie, tj. wina, alimenty, władza rodzicielska kontakty z dziećmi.

Wspólnie rozważymy, czy warto rozwodzić się z orzekaniem o winie czy bez, doradzę w zakresie kontaktów z dziećmi czy podziału majątku dorobkowego.

Zapewniam pomoc na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach o rozwód i separację.

Mogę też włączyć się do sprawy na etapie postępowania apelacyjnego, gdy wyrok sądu I instancji jest niezadawalający lub sprzeczny z aktualnymi oczekiwaniami.

Kontakt

+48 602 153 469
ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31
02-054 Warszawa