Podział majątku

|Podział majątku
Podział majątku 2019-01-31T14:42:34+00:00

Jeżeli jesteście w związku małżeńskim i chcecie podzielić wspólny majątek, konieczne będzie zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Wspólność majątkowa zostaje zniesiona:

  • Przed notariuszem, ale na to wymagana jest zgoda obojga małżonków
  • Przez rozwód lub separację
  • Przez sądowe ustanowienie rozdzielności

Sąd Rejonowy może ustanowić rozdzielność majątkową nawet jeśli sprawa rozwodowa jest w toku. Do takiej sprawy dochodzi, gdy małżonkom chodzi o szybkie zniesienie wspólności, nie są w stanie załatwić tego przed notariuszem, a jednocześnie brak jest widoków na szybkie zakończenie sprawy o rozwód.

 

podział majątku rozdzielność majątkowa prawnik warszawa
podział majątku rozdzielność majątkowa prawnik warszawa

Należy pamiętać, że w drodze postępowania o rozwód lub separację, wspólność majątkowa zostaje zniesiona dopiero po jej prawomocnym zakończeniu. By podzielić majątek należy później założyć odrębną sprawę przed sądem rejonowym.

Sprawy o podział majątku często są skomplikowane i długotrwałe. Czas ich trwania zależy od stopnia zwaśnienia stron i sporu na temat poszczególnych składników majątku i ich wartości.

Udział prawnika jest potrzebny, gdyż sytuacja procesowa często się zmienia, wymaga złożenia odpowiednich wniosków i twierdzeń. Często trzeba też podzielić nieruchomość obciążoną kredytem. Przedmiotem postępowania są pieniądze, na które pracowaliście wiele lat, zatem warto zawalczyć o ich sprawiedliwy podział.

Kontakt

+48 602 153 469
ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31
02-054 Warszawa