Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

|Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej 2019-01-31T14:43:11+00:00

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, którzy mają obowiązek współdziałać w zakresie opieki i utrzymywania małoletnich dzieci. Zdaję sobie sprawę, że na tle wspólnego podejmowania decyzji dotyczącej dzieci, mogą rodzić się problemy, zwłaszcza po rozstaniu rodziców.

Istnieje możliwość ograniczenia drugiemu z rodziców władzy rodzicielskiej do podejmowania określonych decyzji dotyczących dziecka. Na tym bowiem polega ograniczenie władzy rodzicielskiej – do wskazania, o czym rodzic ograniczony we władzy rodzicielskiej może decydować względem dziecka.

ograniczenie pozbawienie władzy rodzicielskiej prawnik warszawa
ograniczenie pozbawienie władzy rodzicielskiej prawnik warszawa

Można też pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej, gdy władza ta nie może być sprawowana z powodu trwałej przeszkody, takiej jak: długotrwała emigracja, ciężka choroba, osadzenie w zakładzie karnym, czy też rażące nadużywanie tej władzy, uzależnienia od alkoholu czy narkotyków.

Zakres i możliwość zastosowania ograniczenia czy pozbawienia władzy rodzicielskiej ustalimy podczas porady prawnej.

Doradzę Ci również w sytuacji, gdy nie chcesz wnosić sprawy o władzę rodzicielską, a potrzebujesz jedynie jednorazowej zgody drugiego rodzica na podjęcie decyzji dotyczącej dziecka.

W takiej sytuacji pomogę Ci uzyskać zgodę sądu zastępującą oświadczenie drugiego rodzica, z którym kontakt jest w danym momencie niemożliwy.

Kontakt

+48 602 153 469
ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31
02-054 Warszawa