Nie wszystkie spory muszą być rozwiązywane przez sąd. Jeżeli istnieje szansa na ustalenie spraw polubownie – mediacja jest do tego najlepszą drogą.

Nie trzeba czekać na skierowanie do mediacji przez sąd. Do mediatora można udać się przed założeniem sprawy sądowej i w niektórych sytuacjach nawet ominąć drogę procesu. Uczestnicy mediacji w obecności bezstronnego mediatora mogą sami ukształtować swoje prawa i obowiązki, a rola sądu sprowadza się wtedy do zatwierdzenia ugody.

Mediacja w sprawach rodzinnych może dotyczyć ustalenia warunków rozwodu, a później podziału majątku wspólnego, kwestii opieki nad dziećmi, kontaktów z nimi czy wysokości alimentów.

Mediacja jest znakomitym rozwiązaniem dla byłych partnerów, którzy nie potrzebują rozwodu do usankcjonowania rozstania, ale potrzebują uregulowania spraw związanych z dziećmi, które muszą mieć zapewnione kontakty z obojgiem rodziców i środki utrzymania.

Tylko w drodze mediacji można wypracować schemat kontaktów z dziećmi na miarę potrzeb i możliwości stron, tj. taki podział czasu, który uwzględnia nietypowy rozkład pracy czy odległe miejsce zamieszkania.

ugoda sądowa i pozasądowa
Zaletami mediacji w stosunku do postępowania sądowego są między innymi:
  • Szybkość postępowania - podczas kilku godzin można załatwić sprawy, które w sądach często trwają wiele lat
  • Znacznie niższe koszty
  • Łatwiejsze stosowanie opracowanego zgodnie porozumienia, co ma szczególne znaczenie jeżeli dotyczy ono wspólnych dzieci w kontekście przyszłej długoletniej opieki nad nimi

Zachęcam do skorzystania z instytucji mediacji.

Specjalizuję się w mediacji rodzinnej, a jako adwokat pomogę Państwu wypracować rozwiązanie, które ukształtuje Państwa prawa w najlepszy dla Was sposób.


Zawarcie porozumienia mediacyjnego, które później zatwierdzi sąd ma moc wyroku.

Kontakt

+48 602 153 469
ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31
02-054 Warszawa