Kredyt hipoteczny, a podział majątku

|Kredyt hipoteczny, a podział majątku

Kredyt hipoteczny, a podział majątku

Wspólność ustawowa małżeńska powstająca między małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa obejmuje prawo własności rzeczy – aktywa; nie rozciąga się na zobowiązania obciążające majątek wspólny.

Takim zobowiązaniem są kredyty, w tym hipoteczny, którego dalsza spłata jest często największym problemem rozstających się małżonków.

Mieszkanie czy dom, który obciąża hipoteka może zostać przyznana jednemu z małżonków w drodze sądowego lub notarialnego podziału majątku. Małżonek ten winien wówczas spłacać pozostały kredyt sam.

Banku nie wiążą jednak zapisy aktu notarialnego, ani ustalenia sądu co do tego komu przyznana jest własność nieruchomości. W interesie banku jest to, by egzekwować kredyt od dwóch współwłaścicieli.

Co zrobić by uregulować w banku nowy stan prawny?

Małżonek, który stał się właścicielem mieszkania po podziale majątku powinien udać się do banku i złożyć wniosek o wydanie promesy na przejęcie kredytu. Bank sprawdza wówczas jego zdolność kredytową. Jeżeli uzna, że może dokonać zmiany kredytobiorcy, sporządzany jest Aneks do dotychczasowej umowy kredytowej.

Warto udać się do banku, by ustalić, który z małżonków ma zdolność na przejęcie kredytu. Ocena takiej zdolności nie oznacza, że kredyt zostaje przepisany, ale że można już występować w sądzie o podział majątku z przyznaniem mieszkania osobie mającej samodzielną zdolność kredytową.

Zapraszam do kontaktu, by znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

2019-01-19T17:39:15+00:00 19 stycznia 2019|