Cennik

|Cennik
Cennik 2019-01-31T14:43:46+00:00

Wynagrodzenie za usługi prawne ustalane jest w oparciu o przewidywany stopień trudności i czasochłonności dla danej sprawy. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty jak też ustalenia honorarium za stawiennictwo na rozprawach sądowych. 

Wynagrodzenie należy odróżnić od opłat sądowych ponoszonych na rachunek Skarbu Państwa.

  • Koszt porady prawnej 200 zł
  • Koszt sporządzenia pisma w imieniu klienta od 300 zł
  • Koszt prowadzenia sprawy sądowej od 2000 zł

    W jej zakres wchodzi: sporządzenie pozwu lub odpowiedzi na pozew, bieżące konsultacje związane ze sprawą, reprezentowanie na rozprawach, pisma procesowe w toku danej instancji, uzyskanie odpisu wyroku.

Kontakt

+48 602 153 469
ul. Jana Dantyszka 20 lok. 31
02-054 Warszawa